30 listopada 2017 r. złożyliśmy w Sejmie
projekt ustawy #ZatrzymajAborcję.
Tylko od tego czasu w polskich szpitalach lekarze zabili:

 
dzieci

Trzeba uchwalić ustawę
#ZatrzymajAborcję!
 Niepełnosprawne dzieci - które dziś zabija się w majestacie prawa - proszą o POMOC. Narysowały laurki dla posłów, aby przekonać ich do głosowania przeciw aborcji. Wybierz jedną z laurek i zaznacz posła, do którego ma trafić. Tylko tyle. Resztę zrobimy za Ciebie
WYŚLIJ
LIST DO POSŁA
Pomóż nam zatrzymać aborcję - wesprzyj nas: numer konta: 98 1140 2004 0000 3102 7717 0424 tytułem: "Zatrzymaj Aborcję"