1 Znajdź posła


Wybierz okręg wyborczy:

Zaznacz Partię:

Wybierz posłów (jedna osoba może wybrać maksymalnie 3 posłów)


2 Wybierz listPoseł otrzyma wybraną przez Ciebie laurkę oraz e-mail o następującej treści:

Pośle, zatrzymaj aborcję, głosuj za życiem!

Szanowny Panie Pośle/Szanowna Pani Poseł!

Zbliża się głosowanie w sprawie projektu #ZatrzymajAborcję znoszącego możliwość zabijania dzieci ze względu na zły stan ich zdrowia. Projekt w ciągu dwóch miesięcy poparło 830 000 Polaków. Przesyłam laurkę narysowaną dla Pani/Pana przez niepełnosprawne dziecko i wraz z nim proszę o głosowanie za życiem.

Z poważaniem,

.... (Twoje imię i nazwisko)


3 Podpisz się
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Życie i Rodzina z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 28/30 lok. 104 w celu realizacji zadań statutowych. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo do wglądu oraz poprawiania danych.