Organizatorzy:

 

Fundacja Życie i Rodzina – http://zycierodzina.pl/

Walczymy przeciwko zbrodni aborcji i rozszerzaniu się dewiacji seksualnych

Prowadzimy szkolenia dla obrońców życia i rodziny, wychodzimy na ulice miast i pod szpitale, aby pokazywać prawdę o aborcji, stawiamy wystawy demaskujące homoseksualizm, przeprowadzamy edukacje i spotkania informacyjne. Chcemy być wszędzie tam, gdzie wrogie ideologie atakują dzieci i rodziny. Działamy w całej Polsce, organizujemy akcje w 21 miastach – i nie ustajemy w walce. Jesteśmy obecni w Warszawie i na Kujawach, w miastach Śląska i na Lubelszczyźnie, Pomorzu i w Małopolsce

 

Pomagają nam:

 

Fundacja Jeden z Nasjedenznas.pl

Członek założyciel Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US. We współpracy z UPJP2 prowadzimy pierwsza w Polsce Poradnię Bioetyczną oraz portal pro-life jedenznas.pl

 
Bractwo Małych Stópek – http://dlazycia.info

Bractwo Małych Stópek – początkowo głównym celem Bractwa była organizacja Marszu dla Życia w Szczecinie oraz promocja duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Obecnie działania mają znacznie szerszy zakres – obejmują całoroczną formację i edukację młodzieży, kształtowanie opinii publicznej oraz pomoc matkom, które zrezygnowały z zamiaru aborcji i urodziły swoje dziecko. Działania te dotyczą nie tylko terenu Szczecina, ale i całej Polski, a wiele inicjatyw ma zasięg międzynarodowy.