Zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku aborcja eugeniczna została zakazana! Tym samym postulat inicjatywy ustawodawczej #ZatrzymajAborcję został wypełniony.

Dziękujemy Wam!

To determinacja, wysiłek i zebrane podpisy milionów Polaków podczas kilku inicjatyw ustawodawczych, w tym #ZatrzymajAborcję, przyczyniły się do zwycięstwa człowieczeństwa nad nieludzkim barbarzyństwem aborcji. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach Fundacji Życie i Rodzina, zapraszamy na naszą stronę internetową: