Jak włączyć się do zbiórki podpisów?

Zbieranie podpisów jest bardzo proste. Zbierać podpisy może każdy i może to robić wszędzie, gdzie będzie mu najwygodniej to robić.

Można zebrać podpisy wśród rodziny, znajomych, sąsiadów, we wspólnocie, w miejscu pracy, w swojej parafii.

Ważne informacje techniczne

Podpisy zbieramy wyłącznie na specjalnie przygotowanych formularzach dostępnych TUTAJ.


Podpisać może się każdy pełnoletni Polski obywatel. W tym także Polacy mieszkający na stałe poza granicami kraju.

Podpisy zbieramy do 20 listopada 2017 r. Do tego czasu wszystkie karty z podpisami muszą znaleźć się w Warszawie.

Formularze z podpisami należy wysłać na adres Komitetu:
KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ „ZATRZYMAJ ABORCJĘ”,
UL. OGRODOWA 28/30 LOK. 104, 00-896 WARSZAWA